Ebube, o bu ihe n’ayo
Ebube chineke, ya bu ihe n’acho
The presence of the Lord
Is what I’m seeking for
That anywhere I go, and anything I do
The presence of the Lord be seen in me (2x)
Ebube (3x) o bu ihe n’ayo
Ebube (3x) o bu ihe n’acho, ebube
Ima mma chukwu, o bu ihe n’ayo
Ima mma chineke, ya bu ihe n’acho
The goodness of the Lord
Is what I’m seeking for
That anywhere I go, and anything I do
The goodness of the Lord be seen in me (2x)
Chukwu oma Mee
Zim ebube gi (2x)
Akpata oyi n’anwu moo
N’ihi ebube gi (2x) ebube

Leave a Reply